Strøm

Billigere strøm de neste årene

Den største leverandøren av energi i Norge er Los Energy. De har en kundeportefølje som leveranse av mer enn 22 Terrawattimer (TWh) i Skandinavia, noe som tilsvarer årsforbruket hos 1,3 millioner husholdninger. Dette gjør dem markedsledende og de har derfor alltid et godt øye til hva som skjer i markedet samt hvordan prisene vil utvikle seg i fremtiden. Ut fra deres estimater spår de at strømprisene vil forbli på et historisk lavt nivå frem mot 2020.

Større strømforbruk i fremtiden

Det er ikke noe uvanlig i at strømprisen synker mot sommeren og prisen vil komme helt ned mot 20 øre i snitt. Dette er veldig lavt og vi må nok nyte det mens vi kan. Los Energy forventer at den samlede strømregningen for folk flest vil ende opp på stort sett samme nivå i 2017 som året før. For neste år og i 2019 er det forventet at strømprisen vil falle enda litt til, kanskje ned mot en gjennomsnittspris på 20 øre. Men så mener også Los Energy at det er slutt på de lave prisene. De forventer nemlig at prisen vil øke med opp mot 50 % i årene fremover, noe som vil bety en gjennomsnittspris på 30 øre i 2025.

Dette skyldes flere ting, men av dem er at produksjonen av kjernekraft vil avta fra 2020 i Sverige. Dette betyr noe mindre strøm tilgjengelig på markedet i forhold til i dag og samtidig vil det bli tatt i bruk flere og flere elbiler. Disse trenger strøm og det vil bli behov for ladestasjoner og ladning av en stor elbilpark. Det er også planlagt store datasentre rundt om i Skandinavia og elektrifisering av jernbaner, noe som krever mye strøm. Samtidig vil markedet sørge for at prisene i Norge vil nærme seg resten av Europa og dette vil også bidra til at prisen øker på sikt.

Følg med på strømprisene

Som forbruker er det ikke så mye vi får gjort ved markedsmekanismer og om prisene går opp eller ned. Men vi kan følge med på utviklingen ved f.eks. en gang i året å sjekke prisnivået generelt hos de billigste aktørene i Norge. Det lønner seg å sammenligne vår egen strømleverandør med andre for å se på prisforskjeller. I dag er det veldig enkelt å bytte leverandør, det kan gjøres på fem minutter. Det er fri flyt av strøm og du er derfor ikke avhengig av å bruke en strømleverandør som holder til i nærområdet ditt.

Hos oss er det mulig å sammenligne strømpriser og dermed få en oversikt over de billigste selskapene.  Om du velger å bytte så er det ofte slik at du fyller ut et lite skjema hos den nye strømleverandøren og så ordner de resten med din gamle leverandør.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *